Informative Conferences

Pomiędzy 14 a 26 stycznia 2016 zostały zorganizowane cztery konferencje informacyjne dot. projektu Let’S Move we wrocławskich szkołach, które są uczestnikami projektu. Podczas spotkania zostały przedstawione cele i aktywności związane z realizacją projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki informacyjne o projekcie oraz wypełnili ankiety przyzwyczajeń w zakresie przemieszczania się. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób- rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.