Polski (Polish)

LET’S MOVE! Promowanie zrównoważonej mobilności w szkołach

Głównym zadaniem projektu „Droga do szkoły: bezpieczna, zdrowa i ekologiczna – Let’S Move!” jest promowanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej mobilności w szkołach. Projekt ma na celu zmianę przyzwyczajeń społeczności szkolnej w kwestiach przemieszczania się do szkoły. Inicjatywa ta przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i nauczycielom, poprawi jakość ich życia, wpłynie na zdrowie i stosunki społeczne.

W czasie trwania projektu Let’s move! Wytypowane zostaną najbardziej uczęszczane drogi do szkół i zostaną przeprowadzone działania umożliwiające dzieciom samodzielne przemieszczanie się. Będą prowadzone akcje i kampanie edukacyjne dotyczące zrównoważonej mobilności. Organizowane będą również przedsięwzięcia pilotażowe: “piesze autobusy” oraz wymiana doświadczeń uczniów za pośrednictwem platformy e-Twinning.

Copia de IMG_0475

Partnerzy projektu:

  • Agencja Energetyczna Ribera (Hiszpania)
  •  Prioriterre (France)
  •  Gmina Wrocław (Polska)
  •  Gmina Koprivnica (Chorwacja)

Szkoły uczestniczące:

La Ribera (Hiszpania):

– La Encarcación (Sueca)

– CEIP Almassaf (Almussafes)

– CEIP Sanchis Guarner (la Pobla Llarga)

– CEIP Pere Gumilla (Carcer)

Haute Savoie (Francja):

– École Primaire de Balmont (Seynod)

– École de la Jonchere (Seynod)

– École Primaire de Barral (Seynod)

– École Primaire de Cep (Seynod)

Wrocław (Polska):

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3

– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

Koprivnica (Chorwacja):

– Antun Nemcic Gostovinski

– Coor Podrawsko Sunce

– D.S. Duro Ester

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s