Routes design in Wroclaw

W marcu i kwietniu 2016 roku w czterech wrocławskich szkołach uczniowie przy pomocy swoich rodziców projektowali trasy z domu do szkoły, które później zostały poddane analizie.

Na początku uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców pokazywali na mapie ich codzienne drogi z domu do szkoły. Następnie w klasach były wybierane trzy najczęściej uczęszczane drogi przez uczniów danej klasy, by następnie wybrać trzy najczęściej przemierzane drogi przez uczniów z całej szkoły.

routes1

routes2