Study of Mobility in Koprivnica

Kako bi dobili podatke o navikama kretanja te stavova oko mobilnosti, među članovima savjetodavnog odbora, učenicima i njihovim roditeljima provedene su ankete o mobilnosti u svim školama koje sudjeluju u projektu.

Nakon prikupljenih podataka došli smo do zaključka da podjednak broj djece dolazi u školu javnim prijevozom, pješice i biciklom dok manji broj njih roditelji dovoze automobilom.

studymobilityCroacia1

Isto tako na temelju prikupljenih podataka vidi se da većina djece dolazi sama u školu, njih 85,2%.

studymobilityCroacia2

Rezultati anketa pokazuju da  31% učenika pješači svakodnevno u školu,  25% učenika često koristi bicikl kao način prijevoza do škole dok 23,2 dolazi automobilom.

Rezultati prikupljenih anketa roditelja i utjecajnih skupina pokazuju 67,6%  obitelji ima tri ili više bicikla kod kuće, dok 62,7% posjeduje jedan automobil. 83,1 % obitelji ne troši na troškove prijevoza do škole, dok u isto vrijeme 26 % učenika svakodnevno koristi javni prijevoz kao način dolaska do škole.

Stavovi roditelja sa postocima oko pješačenja i korištenja bicikla prikazani su u slijedećim grafovima.

studymobilityCroacia3

studymobilityCroacia4

studymobilityCroacia5

Iz prikupljenih podataka je vidljivo da djeca imaju naviku koristiti bicikl ili ići pješice do škole što je dobar početak daljnjeg poticanja i razvijanja navika korištenja održivog načina prijevoza koji će uvelike pridonijeti uspjehu u krajnjim ciljevima projekta.