Study of mobility in Wroclaw

W styczniu 2016 roku w czterech szkołach we Wrocławiu zostały przeprowadzone badania pośród studentów, rodziców i w komitecie decyzyjnym w celu zbadania mobilnościowych przyzwyczajeń.

Po przeanalizowaniu ankiet wypełnianych przez dzieci i rodziców we wrocławskich szkołach podstawowych możemy wyciągnąć następujące wnioski. Największa liczba uczniów przybywa do szkoły samochodem oraz pieszo. Obraz mógłby być inny, gdyby badanie zostało przeprowadzone latem. Ankiety były wypełniane zimną, gdy w Polsce było zimno (poniżej 0 st. C) oraz padał śnieg.

studymobilityWroclaw1pl

W badaniu przeprowadzonym wśród rodziców i w komitecie doradczym wzięło udział około 1200 osób.

Wynika z niego, że zdecydowana większość uczniów jest przyprowadzania do szkoły (72%). 51% badanych posiada 3 lub więcej rowerów, a 91% 1 lub dwa samochody. 34 procent ankietowanych nie wydaje pieniędzy na transport dzieci do szkoły. Stosunek do poruszania się pieszo i na rowerze przedstawiają poniższe wykresy.

studymobilityWroclaw2pl

studymobilityWroclaw3pl

studymobilityWroclaw4pl